3 years ago

ใจของผู้หัดใหม่ สำหรับเตรียมรับมือกับหนูที่เป็นพาหะนำโรค ตอนที่ 2

ใจของผู้หัดใหม่ สำหรับเตรียมรับมือกับหนูที่เป็นพาหะนำโรค ตอนที่ 2

ด้วยแนวทางเช่นนี้ การสอนจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์อาจารย์นกฮูกสอนให้ปิงร read more...3 years ago

หยุดพาหะนำโรคด้วยเครื่องไล่หนู


คิด]หไชน... เดี่ยวเห็นเองถ้าเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญวัยด้ read more...3 years ago

กำจัดหนู อย่างไรให้ได้ผล บทความจากนักวิเคราะห์

กำจัดหนู อย่างไรให้ได้ผล บทความจากนักวิเคราะห์

เราใช้โลกาภิวัตน์อย่างเป็นทาสหรืออย่างเป็นไทยกันแน่ เราควรนำความคิดแยบคายของพุทธธรร read more...3 years ago

กำจัดหนูเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่เป็นจริงของสิ่งหนึ่งตรงตามสภาพจริงของม้น ถ้าหาก
เรามีภาวนามยป๋'ญญาเกิด read more...3 years ago

ขั้นตอนกำจัดหนูแบบถาวร

แม้แต่พุทธศาสนาในไทยที่ประกาศตนยึดมั่นในพระธรรมวินัย
ดั้งเดิม แต่ความเข้าใจภาษาใน read more...3 years ago

กำจัดหนูด้วยสารส้ม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้าพเจ้าลงความเห็นว่า ท่านผู้คุมอำนาจบริหารเหล่านั้น ท่านไม่ใช่คนใจร้าย ใจดำ ท่านก็เป read more...3 years ago

คลื่นอัลตร้าโซนิคที่ไล่หนู ไม่มีผลกับมนุษย์

ครึ่งทางแล้วหากขอลงก็คงต้องเสียเงินสองต่อ อะไรที่ทน
ได้ก็คงต้องทนไป ที่สำคัญไม่หงุ read more...